Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βατούμ


Λίστα Σχολείων    EN GR RU

Συγγραφέας: TCHKOIDZE ΕΚΑ
Ιστορία EN GR RU

Τα σχολεία που λειτουργούσαν στα τζαμιά σε όλο το Oblast του Βατούμ ήταν συνολικά 119 όπου φοιτούσαν 4000 παιδιά σε αντίθεση με τα σχολεία της περιοχής που ο αριθμός τους ανερχόταν στα 6 και ο αριθμός των μαθητών στα 273. Ο συνολικός αριθμός σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην πόλη ήταν 19 (πρόκειται για την περίοδο 1878-1906)1:

 1. Γυμνάσιο της Αυτοκρατορικής μεγαλειότητας μεγάλου άρχοντα Μιχαήλ Νικολάεβιτς. Ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου, 1897 με τις δαπάνες του Κρατικού Θησαυροφυλακίου ύψους 15 819 ρουβλίων και του δήμου του Βατούμ ύψους 15 000. Τα δίδακτρα ανέρχονταν στα 60 ρούβλια2 και ο αριθμός των μαθητών – 480 άτομα. Το 1899 στο Γυμνάσιο ιδρύθηκε σύνδεσμος φροντίδας για τις ανάγκες μαθητών γυμνασίου ο οποίος δαπανούσε κάθε χρόνο περίπου 2,5 χιλιάδες ρούβλια για να καλυφθούν τα έξοδα των άπορων μαθητών δίνοντας χρηματικά ποσά για τη στολή, περίθαλψη, έξοδα εκπαιδευτικών εκδρομών και διασκέδαση των μαθητών3. Η συνολική δαπάνη του δήμου για το γυμνάσιο ανερχόταν στα 21 χιλιάδες ρούβλια ετησίως4. Ξεκίνησε με 198 μαθητές. Το ακαδημαϊκό έτος 1904-1905 ο αριθμός των μαθητών έφτασε στους 452. Οι πρώτοι απόφοιτοι του 1904 ήταν μόλις 26 άτομα, εκ των οποίων Ρώσοι – 7, Γεωργιανοί –13, Αρμένιοι – 2, Πολωνοί – 2, ένας Εβραίος και ένας Έλληνας5.  
 2. Γυμνάσιο Θηλέων του Βατούμ. Ιδρύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1900 με τη δαπάνη του Κρατικού Θησαυροφυλακίου ύψους 2000 ρουβλίων και του δήμου της πόλης ύψους 1300 ρουβλίων. Τα δίδακτρα ανέρχονταν στα 60 ρούβλια και ο αριθμός μαθητριών 2806.   
 3. Αστική Σχολή (Городское Училище7) του Βατούμ (6ετής φοίτηση). Ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου, 1881 (δαπάνες Κρατικού Θησαυροφυλακίου των 3557 ρουβλίων και του δήμου 2285, τα δίδακτρα 20 ρούβλια, αριθμός μαθητών 293)8.
 4. Σχολή Θηλέων (Марiинское Женское Училище). Ιδρύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 18909, δαπάνες ΚΘ 152 και του δήμου 4910, δίδακτρα 20 ρούβλια ετησίως10, μαθήτριες 165.
 5. Βιομηχανική Σχολή στο Βατούμ. Ιδρύθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1889. Δαπάνες: 18 157 (ΚΘ), 500 (δήμου), δίδακτρα 6 ρούβλια ετησίως, μαθητές 75.
 6. Σχολείο του Συνδέσμου της Προώθησης των Γραμμάτων Ανάμεσα στους Γεωργιανούς. Ιδρύθηκε το 1881, είχε 210 μαθητές11.
 7. Ιδιωτική Σχολή της κ-ας. Palieva, ιδρύθηκε το 1888, μαθητές 29.
 8. Ιδιωτική Σχολή της κ-ας Lebedova, ιδρύθηκε το 1898, μαθητές 84.
 9. Ιδιωτική Σχολή της κ-ας Zheltukhina,  ιδρύθηκε το 1902, μαθητές 10.
 10. Ιδιωτική Σχολή του κυρίου Beraia,  ιδρύθηκε το 1902, μαθητές 14.
 11. Ιδιωτική Σχολή της κ-ας Mepisova, ιδρύθηκε το 190312
 12. Κρατική Γεωργική Σχολή του Βατούμ (2ετής φοίτηση), ιδρύθηκε το 1895, μαθητές 60.
 13. Σχολείο θηλέων του Βατούμ (2ετής φοίτηση), ιδρύθηκε το 1886, μαθητές 124.
 14. Σχολείο του Βατούμ # 1 (μονοετής φοίτηση), ο δήμος της πόλης είχε αναλάβει έξοδα συντήρησης, ιδρύθηκε το 1901, μαθητές 6913.
 15. Σχολείο θηλέων, ιδρύθηκε το 1898, μαθήτριες 7114.
 16. Σχολείο θηλέων, ιδρύθηκε το 1892, μαθήτριες 82.
 17. Αστική Σχολή του Βατούμ (μονοετής φοίτηση), ιδρύθηκε 1903.
 18.  Αστική Σχολή (6ετής φοίτηση), ιδρύθηκε 190315.
 19. Εκκλησιαστική (Ενοριακή) Σχολή, ιδρύθηκε το 1894, μαθητές 105.

Να σημειωθεί ότι στην πόλη λειτουργούσαν ακόμα δύο ενοριακά σχολεία της αρμενικής και της ελληνικής κοινότητας αντίστοιχα. Το αρμενικό σχολείο άνοιξε το 1887. Αργότερα ο δήμος του παραχώρησε την έκταση των 400 τετραγωνικών сажень όπου η αρμενική κοινότητα το 1896 έκτισε πέτρινο κτήριο (είχε ενάμισι όροφο). Αντίστοιχα, την ίδια έκταση παραχώρησε ο δήμος στο ελληνικό σχολείο όπου η τοπική ελληνική κοινότητα έκτισε πέτρινο μονώροφο κτήριο. Το σχολείο αυτό από το 1890 λάμβανε ετήσια χορηγία από τον δήμο ύψους 200 ρουβλίων16


[1] Όλες οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από το «Батум и его окрестности» (= «Το Βατούμ και τα περίχωρά του»), Βατούμ 1906, σσ. 17-19. Στο αντίστοιχο τμήμα του βιβλίου αναφέροντα όλα τα σχολεία της ευρύτερης περιοχής που είναι συνολικά 28. Εμείς αναφερόμαστε μόνο σε αυτά που λειτουργούσαν εντός του Βατούμ.

[2] Δεν διευκρινίζεται αλλά μάλλον πρόκειται για ετήσιο ποσό.

[3] Στο σχετικό χωρίο δεν διευκρινίζεται από πού προερχόταν αυτό το συγκεκριμένο κονδύλιο.

[4] «Батум и его окрестности», σ. 603.

[5] «Батум и его окрестности», σ. 606.

[6] Στo κτήριο του Γυμνασίου αυτού τώρα λειτουργεί σχολείο # 2 του David Aghmashenebeli.

[7] Τη Ρωσική λέξη Училище (στα γεωργιανά αντιστοιχεί სასწავლებელი) προτιμάμε να αποδώσουμε ως Σχολή δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για κάτι πιο ευρύ και εξειδικευμένο.

[8] Οι ενέργειες για την ίδρυση αυτού του σχολείου ξεκίνησαν αμέσως μετά το 1879 (βλ. όλες τις λεπτομέρειες «Батум и его окрестности» σσ. 589-590). Το σχολείο πρώτα στεγαζόταν στο σπίτι κάποιου Bakhmetev στην οδό Mikhailovsky. Ο F. Bagdanov διορίστηκε δάσκαλος-επιθεωρητής της Σχολής και ο D. Zedginidze δάσκαλος. Επίσης, ο δήμος για τη συντήρησή της καθώς επίσης και για τη Σχολή των Θηλέων (δεν διευκρινίζεται ποια ακριβώς αλλά μάλλον πρόκειται για τη Σχολή υπ’ αριθμό 13) δαπανούσε 500 ρούβλια ετησίως. «Батум и его окрестности», σ. 590.       

[9] Την ημέρα αυτή άρχισε να λειτουργεί στο καινούριο κτήριο με καινούριο καθεστώς. Ιδρύθηκε πολύ νωρίτερα, το 1881 όπως έχουμε ήδη αναφέρει.

[10] Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ετήσιο ποσό.

[11] Για τη συντήρηση του σχολείου αυτού ο Δήμος δαπανούσε 500 ρούβλια ετησίως. «Батум и его окрестности», σ. 596.

[12] Όλες αυτές οι ιδιωτικές σχολές λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων δεν θεωρούνταν ιδιαίτερα σοβαρές την εποχή εκείνη. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები: აჭარა, 4 ტომად, ტ. 3 ბათუმის ოლქი (1877-1920) (= «Δοκίμια για την ιστορία της Νοτιοδυτικής Γεωργίας: Ατζαρία), 4τομη έκδοση, τ. 3ος «Η επαρχία του Βατούμ στα 1877-1920), σ. 534.  

[13] Το ηλικιακό όριο που ίσχυε για ένα παιδί για να γίνει δεκτό στο Δημοτικό ήταν από 7 μέχρι 12 ετών. «Батум и его окрестности», σ. 614.

[14] Πρόκειται για το # 1 Δημοτικό θηλέων της πόλης. Οι πρώτες απόφοιτοι του 1900 ήταν μόλις 10 άτομα. «Батум и его окрестности», σ. 613.

[15] Οι Σχολές αυτές (υπ’ αριθμό 17 και 18) που ιδρύθηκαν την ίδια χρονιά (1903), αφιερώθηκαν στην 25η επέτειο της επανένταξης της περιοχής που γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στις 25 Αυγούστου της ίδια χρονιάς. Το υπ’ αριθμόν 17 ήταν # 2 Δημοτικό θηλέων και υπ’ αριθμό 18 # 2 Δημοτικό Αρρένων. «Батум и его окрестности», σ. 613. Ενδεικτικός μισθός μιας δασκάλας γεωργιανής γλώσσας και στα δύο σχολεία ανερχόταν στα 360 ρούβλια ετησίως και μιας δασκάλας εργόχειρου στα 180 συν άλλα 50 ρούβλια για το υλικό που χρειαζόταν για το μάθημά της. «Батум и его окрестности», σ. 614. Η συνολική δαπάνη του δήμου για τη συντήρηση όλων των δημοτικών σχολείων της πόλης ανερχόταν στα 20 χιλιάδες ρούβλια ετησίως. «Батум и его окрестности», σ. 615.  

[16] «Батум и его окрестности», σ. 596.


Επιστροφή