Javascript must be enabled to continue!

Констанца


Вероисповедание населения    EN

Aвтор: АРДЕЛЕАНУ КОНСТАНТИН

Year

Total population

Orthodox

Catholics

Muslim

Jews

Armenians

Lipovans

Protestants

Others

1899 [1]

14,653

10,060

980

1,892

957

472

4

285

3

1902 [2]

13,385

8,239

711

1,966

1,059

1,138

272

 

 


[1] Leonida Colescu, Recesământul general al populaţiunei României: Rezultate definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni şi date comparative (Bucharest: Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1905), 74–75.

[2]Situaţiunea generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903. Expunere întocmită de Scarlat Vârnav (Constanţa: Tipografia Aurora, 1904), 92–93; Doina Păuleanu, Constanţa. Aventura unui proiect european (Constanţa: Ex Ponto, 2003), 19.назад