SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Composition of population by religion    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN

Year

Total population

Orthodox

Catholics

Muslim

Jews

Armenians

Lipovans

Protestants

Others

1899 [1]

14,653

10,060

980

1,892

957

472

4

285

3

1902 [2]

13,385

8,239

711

1,966

1,059

1,138

272

 

 


[1] Leonida Colescu, Recesământul general al populaţiunei României: Rezultate definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni şi date comparative (Bucharest: Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1905), 74–75.

[2]Situaţiunea generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903. Expunere întocmită de Scarlat Vârnav (Constanţa: Tipografia Aurora, 1904), 92–93; Doina Păuleanu, Constanţa. Aventura unui proiect european (Constanţa: Ex Ponto, 2003), 19.Back