ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βραΐλα


Δημογραφικά στοιχεία και στατιστικά στοιχεία πληθυσμού    EN

Συγγραφέας: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Population:

1891 Municipal Census:

Table 1

Composition of population by nationality:

Nationality

Number

Percentage

Romanians

30.277

64,80%

“Other nationalities” (almost exclusively Jews)

7688

16,45%

Greeks

4238

9,10%

Hungarians

1785

3,80%

Bulgarians

978

2,10%

Austrians

406

0,90%

Turks

384

0,80%

Germans

356

0,80%

Russians

257

0,55%

Italians

182

0,40%

Serbians

56

0,10%

French

51

0,10%

English

46

0,10%

Other (Swiss, Belgian)

11

0,02%

Total

46.715

 

Source: Delescu Iulian, Demetrecu-Oprea Basile and Nicolae Th. Vâlcu, Dicţionar Geografic al Judeţului Brăila, Bucureşti: Tipografia şi fonderia de litere Thoma Basilescu, 1894, p. 38.

1899 National Census

Table 1

Composition of population by citizenship:

Citizenship

Number

Percentage

Romanian

33.194

59%

Without protection/citizenship (Jews)

10.848

19,25%

Greeks

4.929

8,75%

Austro-Hungarian

3.999

7,10%

Ottoman

1.586

2,80%

Bulgarian

744

1,30%

Italian

274

0,50%

German

270

0,50%

Russian

222

0,40%

Serbian

72

0,10%

British

69

0,10%

French

47

0,10%

Swiss

38

0,10%

Belgian 12

12

0,02%

Other

26

0,04%

Total

56.330

 

Source: Colescu, Leonida, Recensământul general al Populațiunei României. Rezulatate definitive, Bucureşti: Serviciul Statisticei Generale, 1905, p. 89.

Note: The category “people without no protection” implies the Jews, the majority of whom did not have any foreign citizenship, but they were not also recognized as Romanian citizens.

Table 2

Composition of population by religion:

Religion

Number

Percentage

Orthodox Christians

42.223

74,95%

Jews

9.830

17,45%

Roman Catholics

3.268

5,80%

Protestants

416

0,73%

Muslims

325

0,57%

Armenian (Gregorian Orthodox)

242

0,42%

Lipovans (Russian Old-Believers)

26

0,08%

Total

56330

 

Notes:

No distinction is made between the two main protestant confessions, the Lutheran and the Reformed (Calvinists), although both had built separate churches in Braila. The Lutherans were predominantly Germans and the Calvinists Hungarians. Orthodox Christians were, apart from the Romanians, also Greeks, Bulgarians, and a large percentage of the Ottoman subjects

Source: Colescu, Leonida, Recensământul general al Populațiunei României. Rezulatate definitive, Bucureşti: Serviciul Statisticei Generale, 1905, pp. 378-379.Επιστροφή