ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Μπερντιάνσκ


Ξενοδοχεία    GR RU

Συγγραφέας 1: KONSTANTINOVA VIKTORIA
Συγγραφέας 2: LYMAN IGOR
Μετάφραση: ABDULLAYEVA-VAGIA MARIANNA
Περιγραφές ξενοδοχείων GR RU

Name

Ονομασία

Date of construction

Ημερομηνία κατασκευής

Address

Διεύθυνση

Owner

Ιδιοκτήτης

«Μπερντιάνσκ» [«Бердянск»]

Τον Ιανουάριο του 1845 λειτουργούσε ήδη

Βοσκρεσένσκι κβαρτάλ [Воскресенский квартал [1]]

 

«Μποσφόρ»

[«Босфор»]

Το 1911 λειτουργούσε ήδη

Τεατράλνι

Προσπέκτ

[Театральный проспект [2]]

 

«Μπριστόλ»

[«Бристоль»]

Μεταξύ του 19ου και του 20ου αι.

Μπιρζεβόι Προσπέκτ, κτίριο του Α. Εζρουμπίλσκι

[Биржевой проспект, дом А.Езрубильского [3]]

 

«Ευροπέισκαϊα»

[«Европейская»]

Το 1911 λειτουργούσε ήδη

Ταμόζεναϊα πλόσαντ [Таможенная площадь [4]]

 

«Κοντινεντάλ»

[«Континенталь»]

Το 1911 λειτουργούσε ήδη

Αζόβσκι Προσπέκτ

[Азовский проспект [5]]

 

«Παλμύρα»

[«Пальмира»]

Το 1911 λειτουργούσε ήδη

Αζόβσκι Προσπέκτ, κτίριο του Πρόχοροβ

[Азовский проспект, дом Прохорова [6]]

 

«Μαρσέλ»

[«Марсель»]

Τέλος του 19ου αι.

Αζόβσκιϊ Προσπέκτ, κτίριο του Καραστογιάνοβ

[Азовский проспект, дом Карастоянова [7]]

Γ.Ν.Καραστογιάνοβ

«Γκραντ- Οτέλ»

[«Гранд-отель»]

Εγκαίνια έγιναν το 1911

Αζόβσκι Προσπέκτ, πρώην κτίριο του Καραστογιάνοβ

[Азовский проспект, бывший дом Карастоянова]

Ε.Ιβάντσενκο [8]

«Μοσκβά» [«Москва»]

 

Αζόβσκι Προσπέκτ [Азовский проспект [9]]

 

«Μετροπόλ»

[«Метрополь»]

Το 1914 λειτουργούσε ήδη

Μπιρζεβόι Προσπέκτ, κτίριο του Βίροντοβ, κτίριο του Πάικος, Τεατράλνι Προσπέκτ [Биржевой проспект, дом Выродова,

дом Пайкоса, Театральный проспект [10]]

 

 


[1]Крыжановский Василий, Бердянск [Κριζανόβσκι Βασίλι, Μπερντιάνσκ], Οντέσκι Βέστνικ, τχ. 8, (27 Ιανουαρίου 1845), σ. 53-54.

[2] «Весь Бердянск и его уезд», Адресно-справочная и торгово-промышленная книга, [«Όλο το Μπερντιάνσκ και ο νομός του»], Ο κατάλογος των διευθύνσεων, αναφορών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, Συμφερούπολη, τυπογραφείο του Ζβενιγαρόντσκι, Βερεσότσκαγια Π. Φ., Μπράχτμαν, 1911, σ. 43.

[3] «Весь Бердянск и его уезд», Адресно-справочная и торгово-промышленная книга, [«Όλη τo Μπερντιάνσκ και ο νομός του»], Ο κατάλογος των διευθύνσεων, αναφορών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, Συμφερούπολη, τυπογραφείο του Ζβενιγαρόντσκι, Βερεσότσκαγια Π. Φ., Μπράχτμαν, 1911, σ. 43, 4; Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 167-168.

[4] «Весь Бердянск и его уезд», Адресно-справочная и торгово-промышленная книга, [«Όλη η Μπερντιάνσκ και ο νομός της»], Ο κατάλογος των διευθύνσεων, αναφορών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, Συμφερούπολη, τυπογραφείο του Ζβενιγαρόντσκι, Βερεσότσκαγια Π. Φ., Μπράχτμαν, 1911, σ. 43; Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 65.

[5] «Весь Бердянск и его уезд», Адресно-справочная и торгово-промышленная книга, [«Όλη η Μπερντιάνσκ και ο νομός της»], Ο κατάλογος των διευθύνσεων, αναφορών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, Συμφερούπολη, τυπογραφείο του Ζβενιγαρόντσκι, Βερεσότσκαγια Π. Φ., Μπράχτμαν, 1911, σ. 43.

[6] ό. π., σ. 43, 4 (Διαφημιστικές εφαρμογές).

[7] Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 165.

[8] «Весь Бердянск и его уезд», Адресно-справочная и торгово-промышленная книга, [«Όλη η Μπερντιάνσκ και ο νομός της»], Ο κατάλογος των διευθύνσεων, αναφορών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, Συμφερούπολη, τυπογραφείο του Ζβενιγαρόντσκι, Βερεσότσκαγια Π. Φ., Μπράχτμαν, 1911, σ. 4 (Διαφημιστικές εφαρμογές); Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 26, 165.

[9] Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 27.

[10] Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 33, 37.


Αναφορές

Στην ελληνική γλώσσα (Greek language)

Websites:

Ιστοσελίδες:

Константин Баханов, Игорь Лыман, «Бердянск в дневниках титулярного советника В. К. Крыжановского», В. К. Крыжановский, «Дневники» [Κωνσταντίν Μπαχάνοβ, Ίγκορ Λίμαν, «Μπερντιάνσκ στα ημερολόγια του τιμητικού συμβούλου Β. Κ. Κριζανόβσκι», Β. Κ. Κριζανόβσκι, «Ημερολόγια»], Ζαπορόζιε, 2002, σ. 71, 87, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/liman/Berdyansk_v_dnevnikah_titylyarnogo_sovetnika.pdf (πρόσβαση: 09.06.2013).

«Юне місто», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827 – 1860 рр.), [«Νέα πόλη», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1827 – 1860)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Αντρέι Πιμένοβ Μπερντιάνσκ, Ροστόβ-Ντον, 2007, σ. 106, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/liman/Une_misto.pdf (πρόσβαση: 09.06.2013).

«Кращий порт Азовського моря», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.), [«Το καλύτερο λιμάνι της Αζοφικής θάλασσας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1861 – 1875)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα], Μπερντιάνσκ, Ροστόβ-Ντον, 2007, σ. 189-190, 368, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Krashyi_port.pdf (πρόσβαση 09/06/2013).

«Повітова столиця», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.), [«Η πρωτεύουσα της κομητείας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1876 – 1893)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Μπερντιάνσκ, Νεβινομίσκ, 2007, σ. 23, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Povitova_stolica.pdf (πρόσβαση: 09.06.2013).

Bibliography:

Βιβλιογραφία:

Новороссийский календарь на 1844 год [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1844], Οδησσός: τυπογραφείο της Οδησσού 1843, σ. 113.

Крыжановский Василий, Бердянск [Κριζανόβσκι Βασίλι, Μπερντιάνσκ], Οντέσκι Βέστνικ, τχ. 8, (27 Ιανουαρίου 1845), σ. 53-54.

Новороссийский календарь на 1846 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1846 που δημοσιεύθηκε από το Λύκειο Ρισελιέβσκι], Οδησσός: τυπογραφείο της Οδησσού 1845, σ.63.

Новороссийский календарь на 1848 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1848 που δημοσιεύθηκε από το Λύκειο Ρισελιέβσκι], Οδησσός: τυπογραφείο της Οδησσού 1847, σ.65.

Новороссийский календарь на 1850 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1850 που δημοσιεύθηκε από το Λύκειο Ρισελιέβσκι] Οδησσός: τυπογραφείο της Οδησσού 1849, σ.65.

Новороссийский календарь на 1852 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1852 που δημοσιεύθηκε από το Λύκειο Ρισελιέβσκι], Οδησσός: τυπογραφείο της Οδησσού 1851, σ.67.

Михайличенко. Бердянск [Μιχαϊλιτσένκο, Μπερντιάνσκ], Οντέσκι Βέστνικ, τχ. 29, (8 Φεβρουαρίου 1868), σ. 94.

Новороссийский календарь на 1873 год [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1873], εκδίδεται από το Γραφείου του Γενικού Κυβερνήτη του Νοβοροσσίσκ και της Βεσσαραβίας , Οδησσός: τυπογραφείο του Π. Φράντσοβ, 1872, σ. 88.

Звонков. Бердянск [Ζβονκόβ, Μπερντιάνσκ], Οντέσκι Βέστνικ, τχ. 40, (21 Φεβρουαρίου 1876), σ. 3.

«Весь Бердянск и его уезд», Адресно-справочная и торгово-промышленная книга, [«Όλη το Μπερντιάνσκ και ο νομός του»], Ο κατάλογος των διευθύνσεων, αναφορών καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, Συμφερούπολη, τυπογραφείο του Ζβενιγαρόντσκι, Βερεσότσκαγια Π. Φ., Μπράχτμαν, 1911, σ. 43, 4, 6, 7.

Константин Баханов, Игорь Лыман, Бердянск в дневниках титулярного советника В. К. Крыжановского, В. К. Крыжановский, Дневники [Κωνσταντίν Μπαχάνοβ, Ίγκορ Λίμαν, Μπερντιάνσκ στα ημερολόγια του τιμητικού συμβούλου Β. Κ. Κριζανόβσκι, Β. Κ. Κριζανόβσκι, Ημερολόγια], Ζαπορόζιε, 2002, σ. 71, 87.

«Юне місто», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827 – 1860 рр.), [«Νέα πόλη», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1827 – 1860)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Αντρέι Πιμένοβ Μπερντιάνσκ, Ροστόβ-Ντον, 2007, σ. 106.

«Кращий порт Азовського моря», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.), [«Το καλύτερο λιμάνι της Αζοφικής θάλασσας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1861 – 1875)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Μπερντιάνσκ, Ροστόβ-Ντον, 2007, σ. 189-190, 368.

«Повітова столиця», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.), [«Η πρωτεύουσα της κομητείας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1876 – 1893)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Μπερντιάνσκ, Νεβινομίσκ, 2007, σ. 23.

Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 26, 33, 37, 65, 165-168.


Russian language

Websites:

Вебсайты:

БахановКонстантин, ЛыманИгорь. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского // Крыжановский В.К. Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — С. 71, 87. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/liman/Berdyansk_v_dnevnikah_titylyarnogo_sovetnika.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

«Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827 – 1860 рр.) // Упорядники: Ігор Лиман, Андрій Піменов. — Бердянськ – Ростов-на-Дону: РА «Тандем – У», 2007. — С. 106. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/liman/Une_misto.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

«Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Бердянськ – Таганрог: РА «Тандем – У», 2007. — С. 189-190, 368. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Krashyi_port.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

«Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У», 2007. — С. 23. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Povitova_stolica.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

Bibliography:

Библиография:

Новороссийский календарь на 1844 год. — Одесса: в городской типографии, 1843. — С. 113.

Крыжановский Василий. Бердянск // Одесский Вестник. № 8. — 27.I.1845. — С. 53 – 54.

Новороссийский календарь на 1846 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии, 1845. — С. 63.

Новороссийский календарь на 1848 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии, 1847. — С. 65.

Новороссийский календарь на 1850 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии, 1849. — С. 65.

Новороссийский календарь на 1852 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии, 1851. — С. 67.

Михайличенко. Бердянск // Одесский Вестник. № 29. — 8.ІІ.1868. — С. 94.

Новороссийский календарь на 1873 год, издаваемый от Канцелярии Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-губернатора. — Одесса: тип. П. Францова, 1872. — С. 88.

Звонков. Бердянск // Одесский Вестник. — № 40. — 21.II.1876. — С. 3.

Весь Бердянск и его уезд. Адресно-справочная и торгово-промышленная книга. — Симферополь: типо-лит. Звенигородскаго П. Ф. Вересотской и Брахтман, 1911. — С. 43, 4, 6, 7.

Баханов Константин, Лыман Игорь. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К. Крыжановского // Крыжановский В.К. Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — С. 71, 87.

«Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827 – 1860 рр.) // Упорядники: Ігор Лиман, Андрій Піменов. — Бердянськ – Ростов-на-Дону: РА «Тандем – У», 2007. — С. 106.

«Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Бердянськ – Таганрог: РА «Тандем – У», 2007. — С. 189-190, 368.

«Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. — Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У», 2007. — С. 23.

Михайличенко Виктор, Денисов Евгений, Тишаков Николай. Бердянск. Взгляд через столетия. — Бердянск: Південна зоря; Запорожье: Дикое Поле, 2010. — С. 26, 33, 37, 65, 165-168.

 


Επιστροφή