ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Μπερντιάνσκ


Ιδιωτικά και δημόσια κτίρια    GR RU

Συγγραφέας 1: KONSTANTINOVA VIKTORIA
Συγγραφέας 2: LYMAN IGOR
Μετάφραση: ABDULLAYEVA-VAGIA MARIANNA
Περιγραφές κτιρίων GR RU

Λίστα:

Name

Ονομασία

Date of construction

Ημερομηνία κατασκευής

Address

Διεύθυνση

Founder

Ιδρυτής

Φάρος Νιζνεμπερντιάνσκι (Нижнебердянский)

1838

Τοποθεσία «Ογκολόβοκ της Μπερντιάνσκαϊα κοσά» (Оголовок Бердянской косы)

Τα έργα κατασκευής του φάρου εκτέλεσε ο έμπορος του Κερτς Κάρλο Τομαζίνι (Карло Томазини), η παρακολούθηση έγινε από τον εργολάβο Λάσκιν (Ласкин). Την κατασκευή βάση σχεδίου του μηχανικού Τραβελιάρ (Травельяр) χρηματοδότησε η Επιτροπή της επαρχίας της Ταυρίδας[1]

Γυμνάσιο αρρένων του Μπερντιάνσκ

Το κτίριο άρχισε να λειτουργεί το 1876. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 3 Φεβρουαρίου του 1877.

Κοντά στη πλατεία Ταμόζεναϊα (Таможенная, τώρα — οδός Σμίτα (Шмидта), 4).

Εκτελεστής των εργασιών και συντάκτης σχεδίου ήταν ο στρατιωτικός μηχανικός Έλσκι (К.О. Ельский)[2]

Οικία του Εζρουμπίλσκι (Езрубильский)

Τέλος του 19ου – αρχές του 20ου αι.

Λεωφ. Μπιρζεβόι (Биржевой)

Εζρουμπίλσκι (А.Езрубильский)[3]

Οικία του Βίροντοβ (Выродов)

Τέλους του 19ου αι.

Λεωφ. Μπιρζεβόι (Биржевой)

Βίροντοβ (И.Е.Выродов)[4]

Οικία του Πάικος (Пайкос)

19ος αι.

Λεωφ. Τεατράλνι (Театральный)

Πάικος (Пайкос)[5]

Δημόσιο σχολείο 4ων τάξεων

1η Αυγούστου του 1900.

Γωνία των οδών Πούσκινσκαϊα και Σμίτα (Пушкинская и Шмидта)

Ο σύλλογος του Μπερντιάνσκ

Κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού

1898

Λεωφ. Βοστότσνι (Восточный)

Ο σχεδιαστής ήταν ο μηχανικός-αρχιτέκτονας Γεώργι Ιβάνοβιτς Παναφούτιν (Георгий Иванович Панафутин)[6]

Οικία του εμπόρου Πατρινό (Патрино)

 

Οδός Πούσκινσκαϊα (Пушкинская), οικία του εμπόρου Πατρινό

ΈμποροςΠατρινό (Патрино)[7]

Κτίριο του παραρτήματος της Κρατικής Τράπεζας στο Μπερντιάνσκ

1901-1902

Πλατεία Σομπόρναϊα (Соборная) και λεωφ. Μπιρζεβόι (Биржевой)

Κρατική Τράπεζα[8]

Λουθηρανική εκκλησία και σχολείο

Αρχές του 20ου αι.

Γωνία των οδών Ζουκόβσκογκο (Жуковского) και Λάζαρεβσκαϊα (Лазаревская)

Λουθηρανική κοινότητα

 


[1] Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 121-122.

[2] Крыжановский Василий, 21 августа [ΚριζανόβσκιΒασίλι, 21 Αυγούστου], Οντέσκι Βέστνικ, τχ. 189, (28 Αυγούστου 1876), σ. 2; «Повітова столиця», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.), [«Η πρωτεύουσα της κομητείας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκιϊ Βέστνικ» (1876 – 1893)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Μπερντιάνσκ, Νεβινομίσκ, 2007, σ. 53-54.

[3] Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 167-168.

[4] ό. π., σ. 33.

[5] ό. π., σ. 37.

[6] Бердянску – 180: К 180-летию основания г. Бердянска [«Μπερντιάνσκ έγινε 180 ετών: 180χρόνια από την ίδρυση της πόλης του Μπερτιάνσκ»], Μπερντιάνσκ, 2007, σ. 194-196; Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 71.

[7] ό. π., σ. 57.

[8] ό. π., σ. 110-111.


Αναφορές

Russian language

Websites:

Вебсайты:

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: Вікторія Константінова, Ігор Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — 528 с. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Materiali_z_istorii_BDPU_Tom_1.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. — К.: «Освіта України», 2007. — 631 с. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Materiali_z_istorii_BDPU_Tom_2.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

«Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) // Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. — Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У», 2007. — С. 53-54. [Электронный ресурс] // URL: http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Povitova_stolica.pdf (Дата обращения: 09.06.2013).

КонстантіноваВікторія. Панафутін Георгій Іванович // Славетні запоріжці [Электронный ресурс] // URL: http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=6800&lang=ukr (Дата обращения: 09.06.2013).

Archival sources:

Архивные источники:

Государственный архив в Автономной Республике Крым. — Ф. 26 (Канцелярия Таврического губернатора). — Оп. 1. — Д. 10942 (О командировании Феодосийского архитектора Бекарио в город Бердянск для наблюдения за производящимися постройками. 1840 г.). — Л. 1-2.

Государственный архив Донецкой области. — Ф. 113 (Мариупольская городская управа).Оп. 1. — Д. 1 (Журнал заседания Екатеринославского губернского присутствия по рассмотрению жалобы о пятикратном увеличении гербового сбора на землю. Счета за объявления о продаже городских пустопорожних мест. Переписка с Екатеринославской казенной палатой, Мариупольской земской управой, полицейским управлением и др. об оплате оценочного сбора с казенных зданий, о помещении для Бердянского казначейства, взыскании гербовой пошлины за присвоение купеческого звания Лебедеву, об освобождении осужденного за воровство Шамилина о выдаче видов на жительство и др. — 1860-1874). —72 л.

Государственный архив Одесской области. — Ф. 1 (Управление Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора). — Оп. 43. — Д. 67 (1868 г.) (Об увеличении Бердянскому городовому архитектору содержания до 1200 р. в год). — 10 л.

Bibliography:

Библиография:

Новороссийский календарь на 1841-й год, издаваемый от Ришельевскаго лицея. — Одесса: в городской типографии, 1840. — С. 113-114.

Крыжановский Василий. 21 августа // Одесский Вестник. — № 189. — 28.VIII.1876. — С. 2.

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: Вікторія Константінова, Ігор Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — 528 с.

Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. — К.: «Освіта України», 2007. — 631 с.

«Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) // Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. — Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У», 2007. — С. 53-54.

Михайличенко Виктор, Денисов Евгений, Тишаков Николай. Бердянск. Взгляд через столетия. — Бердянск: Південна зоря; Запорожье: Дикое Поле, 2010. — С. 33, 37, 57, 71, 110-111, 121-122, 167-168.

Бердянску – 180: К 180-летию основания г.Бердянска. — Бердянск, 2007. — С. 194-196.


Ελληνική γλώσσα [in greek language]

Websites:

Ιστοσελίδες:

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття), Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Σχολείο αρρένων (1866 - 1900), Δημοσιεύσεις σχετικά με την ιστορία του Κρατικού παιδαγωγικού πανεπιστημίου του Μπερντιάνσκ], οι συντάκτες Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Ιγκόρ Λίμαν, τχ. 1, Κίεβο: «Οσβίτα Ουκραίνι», 2006, σ. 528, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Materiali_z_istorii_BDPU_Tom_1.pdf, (πρόσβαση 09/06/2013).

Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки), Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Σχολείο αρρένων (1901 - 1919), Δημοσιεύσεις σχετικά με την ιστορία του Κρατικού παιδαγωγικού πανεπιστημίου του Μπερντιάνσκ], οι συντάκτες Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Ιγκόρ Λίμαν, τχ. 2, Κίεβο: «Οσβίτα Ουκραίνι», 2006, 631 σ., διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Materiali_z_istorii_BDPU_Tom_2.pdf, (πρόσβαση 09/06/2013).

«Повітова столиця», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.), [«Η πρωτεύουσα της κομητείας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1876 – 1893)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Μπερντιάνσκ, Νεβινομίσκ, 2007, σ. 53-54, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ri-urbanhistory.org.ua/library/konstantinova-liman/Povitova_stolica.pdf (πρόσβαση: 09.06.2013).

Константінова Вікторія. Панафутін Георгій Іванович [Κωνσταντίνοβα Βικτωρία, Παναφούτιν Γεώργι Ιβάνοβιτς], // Σλαβέτνι ζαπορίζτσι, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=6800&lang=ukr (πρόσβαση: 09.06.2013).

Archival sources:

Αρχειακές πηγές:

Κρατικό Αρχείο Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας (ΚΑΑΔΚ), αρχειακή σειρά 26 «Канцелярия Таврического губернатора» [«Γραφείο του Κυβερνήτη της Ταυρίδας»], αριθμός ευρετηρίου 1, φάκελος 10942 «О командировании Феодосийского архитектора Бекарио в город Бердянск для наблюдения за производящимися постройками, 1840 г.» [«Σχετικά με την απόσπαση του αρχιτέκτονα της Θεοδωσίας Μπεκάριο στην πόλη Μπερντιάνσκ για την επίβλεψη της οικοδόμησης κτιρίων, 1840»], σ. 1-2.

Κρατικά Αρχεία της περιοχής του Ντονέτσκ (ΚΑΝΤ), αρχειακή σειρά 113 «Мариупольская городская управа» [«Δημοτικό Συμβούλιο της Μαριούπολης»], αριθμός ευρετηρίου 1, φάκελος 1 «Журнал заседания Екатеринославского губернского присутствия по рассмотрению жалобы о пятикратном увеличении гербового сбора на землю. Счета за объявления о продаже городских пустопорожних мест. Переписка с Екатеринославской казенной палатой, Мариупольской земской управой, полицейским управлением и др. об оплате оценочного сбора с казенных зданий, о помещении для Бердянского казначейства, взыскании гербовой пошлины за присвоение купеческого звания Лебедеву, об освобождении осужденного за воровство Шамилина о выдаче видов на жительство и др. — 1860-1874» [«Τα πρωτόκολλα των συνεδριάσεων της Επιτροπής της επαρχίας Αικατερινοσλάβσκαϊα σχετικά με την εξέταση παραπόνων για την πενταπλάσια αύξηση του τέλους χαρτοσήμου επί του εδάφους. Τα τιμολόγια από τις αγγελίες των πωλήσεων διαθέσιμων εδαφών. Αλληλογραφία με την Διεύθυνση Οικονομικών της επαρχίας Αικατερινοσλάβσκαϊα, με το Ζέμστβο της Μαριούπολης, με το Αστυνομικό Τμήμα και άλλα, για την είσπραξη του τέλους της εμπορικής αξίας των δημόσιων κτιρίων, για την εύρεση χώρου για την Οικονομική υπηρεσία του Μπερντιάνσκ, για την είσπραξη τέλους χαρτοσήμου για την εγγραφή του Λέμπεντεβ στους εμπόρους, για την απελευθέρωση του καταδικασμένου για κλοπή Σαμίλιν, για την έκδοση αδειών παραμονής και κλπ., 1860-1874»], .

Κρατικά Αρχεία της Οδησσού (ΚΑΟ), αρχειακή σειρά 1 «Управление Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора» [«Διεύθυνση του Γενικού Κυβερνήτη του Νοβοροσσίσκ και της Βεσσαραβίας »], αριθμός ευρετηρίου 43, φάκελος 67 «Об увеличении Бердянскому городовому архитектору содержания до 1200 р. в год, 1868 г.» [«Σχετικά με την αύξηση της αμοιβής του αρχιτέκτονα του Μπερντιάνσκ στα 1200 ρούβλια ετησίως, 1868»], .

Bibliography:

Βιβλιογραφία:

Новороссийский календарь на 1841 год, издаваемый от Ришельевскаго лицея [Νοβοροσσίσκι Καλεντάρ για το 1841 που δημοσιεύθηκε από το Λύκειο Ρισελιέβσκι], Οδησσός: τυπογραφείο της Οδησσού 1840, σ. 113 – 114.

Крыжановский Василий, 21 августа [Κριζανόβσκι Βασίλι, 21 Αυγούστου], Οντέσκι Βέστνικ, τχ. 189, (28 Αυγούστου 1876), σ. 2.

Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття), Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Σχολείο αρρένων (1866 - 1900), Δημοσιεύσεις σχετικά με την ιστορία του Κρατικού παιδαγωγικού πανεπιστημίου του Μπερντιάνσκ], οι συντάκτες Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Ιγκόρ Λίμαν, τχ. 1, Κίεβο: «Οσβίτα Ουκραίνι», 2006, .

Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки), Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Σχολείο αρρένων (1901 - 1919), Δημοσιεύσεις σχετικά με την ιστορία του Κρατικού παιδαγωγικού πανεπιστημίου του Μπερντιάνσκ], οι συντάκτες Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Ιγκόρ Λίμαν, τχ. 2, Κίεβο: «Οσβίτα Ουκραίνι», 2006, .

«Повітова столиця», Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.), [«Η πρωτεύουσα της κομητείας», Καταγραφή της ιστορίας του Μπερντιάνσκ με τη ματιά των ανταποκριτών της «Οντέσκι Βέστνικ» (1876 – 1893)], οι συντάκτες: Ιγκόρ Λίμαν, Βικτωρία Κωνσταντίνοβα, Μπερντιάνσκ, Νεβινομίσκ, 2007, σ. 53-54.

Виктор Михайличенко, Евгений Денисов, Николай Тишаков, «Бердянск. Взгляд через столетия», [Βίκτωρ Μιχαϊλιτσένκο, Ευγένι Ντενίσοβ, Νικολάϊ Τισακόβ. «Μπερντιάνσκ. Μια ματιά μέσα από τους αιώνες»], Μπερντιάνσκ, Ζαπορόζιε, 2010, σ. 33, 37, 57, 71, 110-111, 121-122, 167-168.

Бердянску – 180: К 180-летию основания г. Бердянска [«Το Μπερντιάνσκ έγινε 180 ετών: 180 χρόνια από την ίδρυση της πόλης του Μπερντιάνσκ»], Μπερντιάνσκ, 2007, σ. 194-196.


Επιστροφή