SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Galatz


List of Schools    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
History EN

A. List and/or number

Name

Type

Date of establishment

Address

Religious institution associated with

Primary school No. 1 for Israelite boys

Primary school

1859

Various

Jewish community

Primary school no. 2 for Israelite boys

Primary school

1876

Various

Jewish community

The Commercial School of the Jewish Community

Secondary school

1888

Various, Frumoasă St, Mavromol St.

Jewish community

Primary School for Israelite Girls

Primary school

1899

Jewish community

Popular School for Girls “Lumina”

Professional school

1901

Jewish community

The Greek Confessional School for Boys

Primary School

1865

Maior Fotea St.

Greek Community

Greek Confessional School for Girls

Primary School

1884

Maior Fotea St.

Greek community

Bulgarian confessional school

Primary School

1858

Various

Bulgarian community

Armenian school

Primary school

1851

Various, Sf. Spiridon St.

Armenian community

“Notre Dame de Sion” Catholic School for girls

Primary school

1867

Domnească St.

Catholic church

The German School

Primary school

1863

Various

Protestant community


References

Websites:

Archival sources:

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Primăria oraşului Galaţi (The Municipality of Galaţi), files starting with 1831.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Liceul Comunităţii Evreieşti Galaţi (The High School of the Jewish Community Galaţi), files starting with 1911.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Primară de Fete “Silvia Schmirer” (The “Silvia Schmirer” Primary School for Girls), files starting with 1899.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Primară de Băieţi nr. 1 a Comunităţii Israelite (The Primary School for Boys No. 1 of the Jewish Community), files starting with 1894.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Primară de Băieţi nr. 2 a Comunităţii Israelite (The Primary School for Boys No. 2 of the Jewish Community), files starting with 1894.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Primară de Băieţi nr. 3 a Comunităţii Israelite (The Primary School for Boys No. 3 of the Jewish Community), files starting with 1895.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Institutul Notre Dame de Sion (Notre Dame de Sion Institute), files starting with 1895.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Populară de Menaj a Societăţii Lumina (The Lumina Popular School), files starting with 1901.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Romano Catolică (The Roman Catholic School), files starting with 1893.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Şcoala Comunităţii Elene Galaţi (The School of the Greek Community), files starting with 1891.

Bibliography:

Bodea, Valentin, Monumente istorice şi de arhitectură din oraşul Galaţi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea [Historical and Architectural Monuments from the City of Galaţi from the Second Half of the 19th Century – the First Half of the 20th Century], vol. 3 (Galaţi: Pax Aura Mundi, 2014).

Monografia comunităţii israelite din Galaţi. Din cele mai vechi timpuri până în prezent. Lucrare prezentată la expoziţia jubiliară, anul jubiliar 1906 [The Monograph of the Jewish Community of Galaţi. From the Earliest to the Present Times] (Galaţi: Lito-Tipografia Moldova, 1906).

Pacu, Moise N., Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi în deosebi statistice [The Book of Covurlui County. Geographical, Historical and Mainly Statistical Notes] (Bucharest: Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1891).

Păltănea, Paul, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918 [The History of Galaţi from Its Beginnings to 1918], second edition, edited by Eugen Drăgoi (Galaţi: Editura Partener, 2008).

Societatea israelită de instrucţiune pentru întreţinerea şcolii Israelite române Talmud Tora. Apelul şi statutele [The Israelite Society of Instruction for Supporting the Romanian Jewish School Talmud Tora. The Call and the Statutes] (Galaţi: Tipo–Litografia “Naţionala“ A. Friedmann, 1892).

Teutschlaender, Wilibald, Geschichte der Evangelischen Gemeiden in Rumănien (Bucharest: 1891).


Back