SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Galatz


Hospitals-Sanatoriums- Baths    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
Descriptions of hospitals EN
Descriptions of sanatoriums EN
Descriptions of baths EN

List:

Type of building

Name

Date of construction

Address

Founder

 

Hospital, single building

The Spiridony Hospital

1836 (as institution)

Various,

Ştiinţei St.

Municipality

 

Hospital, campus (pavilion hospital)

Military Hospital

1832 (as institution)

Mihai Vodă St., Traian St.

Military authorities

 

Hospital, single building

Municipal hospital

1864

Various

Municipality, central authorities

 

Hospital, campus (pavilion hospital)

Elisabeta Doamna – Caritatea gălăţeană

1877

Traian St.

Private committee

 

Hospital, single building

TB Hospital

1911

Beldiman St. Ştiinţei St.

Society for the Prophylaxis of TB

 

Hospital, campus (Pavilion hospital)

Izolarea (Isolation)

1909

Traian St.

Municipality, central authorities

 

Hospital, single building

Jewish Hospital

1834 (as institution)

Israelită Nicolae Alexandrescu St.

Jewish community

 

References

Websites:

Official site of the Hospital of Infectious Diseases

http://www.sbigl.ro/desprenoi.html

Official site of the Hospital of Psychiatric Diseases

http://www.spitalpsihiatrie-galati.ro/istoric.php

Official site of the Hospital of Pneumophtisiology

http://www.spitalpneumoftiziologiegalati.ro/index.php

Official site of the Maternity

http://maternitategl.ro/index.html

Archival sources:

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Primăria oraşului Galaţi (The Municipality of Galaţi), files starting with 1831.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Spitalul “Elisabeta Doamna” – “Aşezămintele Caritatea Gălăţeană” (Princess Elizabeth Hospital – “Galaţi Charity Establishments”), files starting with 1897.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Spitalul Boli Infecţioase nr. 3 Galaţi (The Hospital of Infectious Diseases No. 3), files starting with 1893.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Iaşi Branch), Epitropia Generală a Casei Spitalelor “Sf. Spiridon” (The General Epitropy of the “St. Spiridyon” House of Hospitals), files starting with 1824.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Serviciul Sanitar al Judeţului Covurlui (The Sanitary Service of Covurlui County), files starting with 1875.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Serviciul Sanitar al Municipiului Galaţi (The Sanitary Service of Galaţi City), files starting with 1903.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Asociaţia Generală a Medicilor din România – Filiala Galaţi (The General Association of the Doctors in Romania, Galaţi Branch), files for the period 1866–1881.

Bibliography:

Ardeleanu, Constantin, International Trade and Navigation at the Lower Danube: The Sulina Question and the Economic Premises of the Crimean War (1829–1853) (Brăila: Istros Publishing House, 2014).

Brătescu, Gheorghe; Cernovodeanu, Paul, Biciul holerei pe pământ românesc. O calamitate a vremurilor moderne [The Scourge of Cholera on Romanian Territory. A Calamity of Modern Times] (Bucharest: Editura Academiei Române, 2004).

Caselli, D., Din istoricul Galaţilor. Ciuma şi holera la Galaţi în veacul al XlX-lea [From the History of Galaţi: the Plague and the Cholera at Galaţi during the 19th Century], Secolul, 12:3279 (12 September 1910).

Din trecutul luptei antiepidemice în România. Studii şi note [From the Past of the Antiepidemiologic Struggle in Romania. Studies and Notes], edited by G. Brătescu (Bucharest: Medical Publishing House, 1972).

Enciclopedia României, vol. I, Statul [The Encyclopedia of Romania, vol. I, The State] (Bucharest: Imprimeria Naţională, 1936).

Nistor, Ion I., “Ravagiile epidemiilor de ciumă şi holeră şi instituirea cordonului carantinal la Dunăre” [The Ravages of the Plague and Cholera Epidemics and the Institution of the Quarantine Cordon at the Danube], Analele Academiei Române, Memoriile secţiunii istorice, 3rd series, 1944.

Pacu, Moise N., Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi în deosebi statistice [The Book of Covurlui County. Geographical, Historical and Mainly Statistical Notes] (Bucharest: Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1891).

Păltănea, Paul, “Contribuţii la istoria spitalelor din Galaţi până la 1918” [Contributions to the History of Hospitals in Galaţi until 1918], Danubius, 26 (2008), 53–76.

Păltănea, Paul, “Epidemiile de ciumă de la Galaţi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea” [The Plague Epidemics at Galaţi during the 18th and 19th Centuries], Revista de Igienă, Bacteriologie, Virusologie, Pneumoftiziologie, 2 (1987), 115–118.

Păltănea, Paul, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918 [The History of Galaţi from Its Beginnings to 1918], second edition, edited by Eugen Drăgoi (Galaţi: Editura Partener, 2008).

Penelea, Georgeta, “Organizarea carantinelor în epoca regulamentară” [The Organisation of the Quarantines in the Period of the Organic Statutes], Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Series Historia, 14 (1969), 29–41.

Petrescu, Ştefan, “Migraţie şi carantine în porturile dunărene: controlul documentelor de călătorie în epoca Regulamentelor Organice” [Migration and Quarantines in the Danubian Ports: the Control of Travel Papers during the Period of the Organic Statutes], Studii şi materiale de istorie modernă, 25 (2012), 97–116.

Piaseski, T., Spitalul Sf. Spiridon din Galaţi. Dare de seamă pe anul 1889 [The St. Spiridyon Hospital of Galaţi. Report on the Year 1889] (Galaţi: Tipografia Ion G. Nebuneli, 1891).

Pruteanu, P. “Contribuţii la istoricul înfiinţării spitalelor militare din Iaşi şi Galaţi” [Contributions to the History of the Foundations of the Military Hospitals of Iaşi and Galaţi], Analele româno-sovietice. Medicină generală, 1:9 (1960).

Raport general asupra mişcării populaţiei, a stărei sănătăţei publice şi altor lucrări ale Consiliului de igienă din urbea Galaţi, săvârşite în cursul anului 1885 [General Report on the Movement of Population, the State of Public Health and Other Works of the Council of Hygiene of Galaţi City, Done during the Year 1885] (Galaţi: s.e., 1886).

Regulamentul administraţiei comitetului spitalului “Elisabeta Doamna - Caritatea gălăţeană” din Galaţi [The Regulation of the Administration of the Committee of the “Princess Elizabeth – Galaţi Charity Hospital”] (Galaţi: Tipo–Litografia Modernă, Antoniady., 1897).

Societatea pentru profilaxia tuberculozei. Dare de seamă de mersul societăţii pe anul 1914–1915 [The Society for the Prophylaxis of the Tuberculosis. Report on the Activity of the Society in the Year 1914–1915] (Galaţi: Stabilimentul Grafic Moldova, 1915).

Statutele Societăţii pentru formarea fondului Spitalului Israelit [The Statutes of the Society for the Foundation of the Fund of the Israelite Hospital] (Galaţi: Typo–Lithografie J. Schenk, 1887).

Stavrescu, N., Raport general de higienă şi salubritate publică a oraşului Galaţi pe anul 1907 [General Report of Public Hygiene and Sanitation of the City of Galaţi for the Year 1907] (Galaţi: Stabilimentul Grafic Moldova, 1908).

Șuta, Alina Ioana, Tămaş, Oana Mihaela, Ciupală, Alin, Bărbulescu, Constantin, Popovici, Vlad, Legislaţia sanitară în România modernă (1874–1910)[The Sanitary Legislation in Modern Romania (1874–1910) (Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009).

Takeanu, N. P., Raport general asupra stărei serviciului sanitar a igienei şi salubrităţei publice al judeţului Covurluiu pe anul 1902 [General Report on the Situation of the Sanitary Service of Public Hygiene and Sanitation of Covurlui County for the Year 1902 (Galaţi: Tipo–Litografia Naţională A. Friedman, 1903).


Back