SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Statistics    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
Demography & statistical data on population
Composition of population by ethnicity EN
Composition of population by religion EN
Agricultural produce EN
Prices of grain exports EN
Entrances & clearances of the ports EN
Exports and imports EN GR RU
Registered ships EN

Excel tables on demography and population by year

Year

Total population

1878

4,000

 

5,203

1884

5,500

1888

6,191

1894 [2]

10,419

1899 [3]

14,653

1902 [4]

13,385

1902 [5]

13,385

1905 [6]

15,777

1910

15,774

1912 [7]

26,628

1912 [8]

27,662

1916 [9]

33,918

 


[1] Simion Tavitian, Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor (Constanţa: Ex Ponto, 2003), 28; Doina Păuleanu, Constanţa. Spectacolul modernităţii târzii. 1878–1928, (Constanţa: Muzeului de Artă Constanţa, 2005), vol. I, 87; Florin Stan. “Ethnic Communities from the Pontic Space. Jews from Constanţa (I)”, Anuarul Muzeului Marinei Române, 8 (2005), 225.

[2] M. D. Ionescu, Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie (Bucharest: Tipografia şi Fonderia de litere Thoma Basilescu, 1897), 88; Tavitian, Armenii, 28; Stan, “Ethnic Communities”, 225.

[3] Leonida Colescu, Recesământul general al populaţiunei României: Rezultate definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni şi date comparative (Bucharest: Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1905), 89.

[4] Păuleanu, Constanţa. Aventura unui proiect european (Constanţa: Ex Ponto, 2003), 19; Eadem, Spectacolul, I, 88.

[5]Situaţiunea generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903. Expunere întocmită de Scarlat Vârnav (Constanţa: Tipografia Aurora, 1904), 20–21.

[6] Tavitian, Armenii, 29; Stan, “Ethnic Communities”, 230.

[7] Mariana Cojoc, Constanţa – port internaţional. Comerţul exterior al României prin portul Constanţa (1878–1939) (Bucharest. Editura Universitaria, 2004), 50–51.

[8] Data for 1910 and 1912 in Anuarul statistic al României, 1915–1916 (Bucharest: Tipografia Curţii Regale, F. Göbl, Fii, 1919), 18.

[9] Tavitian, Armenii, 29; Stan, “Ethnic Communities”, 230.


References

Archival sources:

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Primăria municipiului Constanţa (The Municipality of Constanţa), files starting with 1878.

Bibliography:

Anuarul statistic al României, 1915–1916 [The Statistical Yearbook of Romania, 1915–1916] (Bucharest: Tipografia Curţii Regale, F. Göbl, Fii, 1919).

Colescu, Leonida, Recesământul general al populaţiunei României: Rezultate definitive precedate de o introducţiune cu explicaţiuni şi date comparative [The General Census of Romania’s Population. Definitive Results Preceded by an Introduction with Explanations and Comparative Data] (Bucharest: Institutul de Arte Grafice Eminescu, 1905).

Ionescu, M. D., Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie [Researches on the History of Constanţa. Geography and History] (Bucharest: Tipografia şi Fonderia de litere Thoma Basilescu, 1897).

Păuleanu, Doina, Constanţa. Aventura unui proiect european [Constanţa. The Adventure of a European Project] (Constanţa: Ex Ponto, 2003).

Păuleanu, Doina, Constanţa. Spectacolul modernităţii târzii. 1878–1928 [Constanţa. The Show of the Late Modernisation. 1878–1928] (Constanţa: Muzeului de Artă Constanţa, 2005).

Situaţiunea generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903. Expunere întocmită de Scarlat Vârnav [The General Situation of Constanţa County at the Beginning of 1903. Presentation by Scarlat Vârnav] (Constanţa: Tipografia Aurora, 1904).

Stan, Florin, “Ethnic Communities from the Pontic Space. Jews from Constanţa (I)”, Anuarul Muzeului Marinei Române, 8 (2005), 223–235.

Tavitian, Simion, Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor [The Armenians from Dobrudja in the History and Civilisation of the Romanians] (Constanţa: Ex Ponto, 2003).


Back