SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Schools    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
List of Schools EN
History

List

Type

Name

Address

Date of establishment

Owner / founder

Primary school

Primary school for boys No. 1

Various

1879

Municipality / State

Primary school

Primary school for boys No. 2

Various

1891

Municipality / State

Primary school

Primary school for boys No. 3

Various

1910–1911

Municipality / State

Primary school

Primary school for girls No. 1

Various

1879

Municipality / State

Primary school

Primary school for girls No. 2

Various

1891

Municipality / State

Primary school

Primary school for girls No. 3

Various

1910–1911

Municipality / State

Secondary School

Teacher Training School

Various

1893, 1912

Municipality / State

Professional School

“Regina Elisabeta” Professional School

Various

1904

Municipality / State

Secondary School

“Mircea cel Bătrân” Gymnasium

Various

1896

Municipality / State

School

Lelia Petraru

Various

Private

School

Anghene Institute

Various

Private

School

Mircea Vodă Institute

Various

Private


References

Archival sources:

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Primăria municipiului Constanţa (The Municipality of Constanţa), files starting with 1878.

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Şcoala Normală de Institutori şi Învăţătoare Constanţa (The Teachers Training School of Constanţa), files starting with 1892.

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Şcoala nr. 3 de Fete Constanţa (No. 3 School for Girls Constanţa), files starting with 1913.

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Şcoala nr. 3 Constanţa (No. 3 School Constanţa), files starting with 1913.

Bibliography:

Din tezaurul documentar dobrogean [Treasure of Documents on Dobrudja], edited by Marin Stanciu (Bucharest: Direcţia Generală a Arhivelor Statului din RSR, 1988).

Expunerea situaţiei județului Constanța pe anul 1910–1911, prezentată de I. T. Ghyka [The Exposition of the Situation of Constanţa County in 1910–1911, Presented by I. T. Ghyka] (Bucharest: Tipografia și Stabilimentul de Arte Grafice George Ionescu, 1910).

Georgescu, Ioan, “Învățământul public în Dobrogea” [The Public Education in Dobrudja], in vol. 1878–1928. Dobrogea. Cincizeci de ani de vieața românească [1878–1928. Dobrudja. Fifty Years of Romanian Life] (București: Cultura Națională, 1928).

Lascu, Stoica, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878–1947) [Contemporary Evidence on the History of Dobrudja], vol. I (1878–1916) (Constanţa: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 1999).

Miu, Jermen, Jiga, Elena, “Unele considerații privind învățământul constănțean după reintegrarea Dobrogei la statul român” [Some Remarks on the Education in Constanţa after the Reintegration of Dobrudja to the Romanian State], in vol. Dobrogea – model de conviețuire multietnică și multiculturală [Dobrudja – a Model of Multiethnic and Multicultural Living], edited by Virgil Coman (Constanța: Ed. Munteani, 2008), 103–128.

Păcuraru, D. M., Un secol de învăţământ pedagogic la Constanţa. Istoricul Şcolii Normale Constantin Brătescu [A Century of Pedagogical Education at Constanţa. The History of the Constantin Brătescu Teacher Trening School] (Constanţa: Ed. Muntenia, 1993).

Pop, Angela, “Contribuția cadrelor didactice la viața culturală a Dobrogei între anii 1878–1916” [The Contribution of the Didactic Staff at Dobrudja’s Cultural Life in the Years 1878–1916], Comunicări de istorie a Dobrogei [Papers on the History of Dobrudja] (Constanţa: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 1980), vol. I, 125–147.

Rădulescu, Adrian, Lascu, Stoica, Haşotti, Lascu, Ghid de oraş. Constanţa [City Guidebook. Constanţa] (Bucharest: Sport Turism, 1985).

Rotaru, Filofteia, “Rolul şcolii normale şi al corpului învăţătoresc dobrogean în sistemul instrucţiei şcolare din provincia transdanubiană (1878–1944)” [The Role of the Teacher Trening School and of the Teaching Staff from Dobrudja in the Educational System from the Transdanubian Province (1878–1944), in vol. Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”. Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea [The “Constantin Brătescu” Pedagogical College. Values of Romanian Civilisation in Dobrudja], edited by St. Lascu and C. Vitanos, (Constanţa: Poligraf, 1993), 41–49.


Back