SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Hospitals-Sanatoriums- Baths    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
Descriptions of hospitals EN
Descriptions of sanatoriums EN
Descriptions of baths EN

List:

Type of building

Name

Date of construction

Address

Founder

Hospital

The Military Hospital

1879

Military authorities

Hospital

The Civilian Hospital / Dr Sion Hospital

1879, 1892, 1908–1909

Municipality

Sanatorium

Techirghiol Sanatorium

1899

Communal authorities

Bath

Hotel Carol beach

1882

Municipality

Bath

La Vii

1880s

Municipality

Bath

Mamaia

1906

Municipality


References

Boncu, Constantin M., Boncu, Natalia, Constanţa. Contribuţii la istoricul oraşului [Constanţa. Contributions to the History of the City] (Bucharest: Editura Litere, 1979).

Cheramidoglu, Constantin, “La Băi, la Constanţa” [At Baths, at Constanţa], Poliţia impact, July 2009, 14–15.

Cheramidoglu, Constantin, “La baia publică în Constanţa veche” [At the Public Bath in Old Constanţa], Poliţia impact, September 2013, 16–17.

Cheramidoglu, Constantin, “La plaja Mamaia” [At Mamaia Beach], Poliţia impact, August 2009, 23–24.

Chernbach, N. G., Lacul Techir-Ghiol sau Tuzla-Ghiol şi Sanatoriul Maritim pentru scrofuloşi [The Techir–Ghiol Lake or Tuzla–Ghiol and the Maritime Sanatorium for Scrofulous Patients] (Bucharest: Tipografia G. A. Lăzăreanu, 1896).

Cioroiu, Constantin, Litoralul românesc (Ghid sentimental) [The Romanian Seaside (A Sentimental Guidebook] (Bucharest: Editura Sport Turism, 1981).

Cojoc, Mariana, Constanţa – port internaţional. Comerţ exterior al României prin portul Constanţa 1878–1939 [Constanţa – International Port. Romania’s Foreign Trade through the Port of Constanţa 1878–1939] (Bucharest: Cartea Universitară, 2006).

Din tezaurul documentar dobrogean, edited by Marin Stanciu [Tresure of Documents on Dobrudja], edited by Marin Stanciu (Bucharest: Direcţia Generală a Arhivelor Statului din RSR, 1988).

Dobrogea între medieval și modern, 1406–1918 [Dobrudja between Medieval and Modern, 1406–1918], edited by Virgil Coman, Carmen Dobrotă, Claudia Turcitu (Constanța: Ex Ponto, 2008).

Georgescu, Jean, Petit Guide de Constanza et de ses environs (Bucharest: Imprimeria Cultura Naţională, 1928).

Ionescu, M. D., Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie [Researches on the City of Constanţa. Geography and History] (Bucharest: Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1897).

Lăpuşan, Aurelia, “Mihail Coiciu (Koiciu)”, in vol. Studii istorice dobrogene [Historical Studies on Dobrudja], edited by Valentin Ciorbea (Constanţa: Ovidius University Press, 2003), 135–155.

Măldărescu, Mihail, Din istoricul oraşului Constanţa [From the History of Constanţa City], first edition (Constanţa: Tipografia ziarului Dobrogea Jună, 1935).

Michael, V., Staţiunea balneară Tekir-Ghiol [The Balnear Resort of Tekir–Ghiol] (Bucharest: Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1907).

Mihail–Ursu, Nicolina, “Activitatea lui Ion Bănescu în contextul modernizării Constanţei” [The Activity of Ion Bănescu in the Context of the Modernisation of Constanţa], in vol. Comunicări de istorie a Dobrogei [Papers on the History of Dobrudja] (Constanţa: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 1983), 151–158.

Prospect al staţiunii balneare şi climaterice Movila Techirghiol. Singura pe malul Mării Negre şi Lacul Tekirghiol, Judeţul Constanţa [Prospect of the Balnear and Climateric Resort Movila Techirghiol, the Only One on the Coast of the Black Sea and the Tekirghiol, Constanţa County] (Bucharest: Atelierele Grafice Socec, 1924).

Rădulescu, Adrian, Lascu, Stoica, Haşotti, Puiu, Ghid de oraş. Constanţa [City Guidebook. Constanţa] (Bucharest: Sport Turism, 1985).

Şerban, Constantin, Şerban, Victoria, “Începuturi de modernizare în oraşul Constanţa (1878–1900)” [Beginnings of Modernisation in Constanţa City (1878–1900)], Comunicări de istorie a Dobrogei [Papers on the History of Dobrudja] (Constanţa: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 1980), vol. I, 57–70.

Tănase, Gabriela, “Aspecte ale turismului la Techirghiol (1878–1941)” [Aspects of the Tourism at Techirghiol (1878–1941)], in vol. Marea Neagră în contextul ascensiunii marilor puteri europene (secolele XIX–XX), edited by Olimpiu Manuel Glodarenco (Craiova: Sitech, 2013).

Ulieru, George, “Lacul Techirghiol“ [Techirghiol Lake], Analele Dobrogei, 2:2 (April – June 1921).

Ursu, Nicolina, “Mărturii documentare privind începuturile dezvoltării staţiunilor balneare româneşti la Marea Neagră” [Documentary Evidence on the Beginnings of the Development of the Romanian Resorts at the Black Sea], Revista Muzeelor şi Monumentelor. Muzee, 21:10 (1984).


Back