ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Θεοδοσία


Δημογραφικά στοιχεία και στατιστικά στοιχεία πληθυσμού    EN RU

Συγγραφέας: SYDORENKO ANNA

Population of Theodosia

(in thousands)

Year

Men

Women

Total population

1858[1]

-

-

7,715

1864[2]

5,847

3,650

9,497

1866[3]

-

-

8,741

1872[4]

-

-

8,514

1886[5]

10,363

6,617

16,980

1890[6]

10,555

6,102

16,657

1897[7]

13,983

10,113

24,096

1898[8]

15,724

11,206

26,930

1899[9]

15,813

11,440

27,253

1900[10]

16,129

11,710

27,839

1912[11]

19,587

19,022

38,609

1913[12]

21,642

21,472

43,114

 


[1] Gorodskie poselenia v Rossiiskoi imperii, Vol. 4, Saint Petersburg 1864, p. 634-805.

[2] M. Raevskii (ed.), Spisok naselennykh mest po svedeniiam 1864 goda. Tavricheskaia guberniia, Vol. XLI, Saint Petersburg 1865, p. 47.

[3] “Spisok gorodov I drugikh zamechatelnykh mest Rossiiskoi imperii” in Kalendar na 1867 god, Saint Petersburg 1866, p. 72-89.

[4] B. Mikhnevish (ed.), Novorossiiskii calendar na 1873 god, Kantseliaria Novorossiiskogo I Bessarabskogo general-gubernatora, Odessa, 1872, p. 85-108.

[5] K. A. Verner (ed.), Pamiatnaia knizhka Tavricheskoi Gubernii, Vol. IX, Tavricheskaia gubernskaia zemskaia uprava, Simferopol 1889, p. 18.

[6] Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1892 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1892, p. 50-51.

[7] Pervaia vseobshchaia perepis naseleniia 1897 goda. Tavricheskaia guberniia, Vol. XLI , Saint Petersburg 1904, p. 1.

[8] Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1900 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1900, p. 85, 94.

[9] Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1901 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1901, p. 79, 88.

[10] Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1902 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1902, p. 66, 75.

[11] G. N. Chasovnokov (ed.), Pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1914 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1914, p. 42-43, 50-51.

[12] G. N. Chasovnokov (ed.), Pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1915 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1915, p. 114-115, 128-129.Αναφορές

Bibliography:

Chasovnokov, G. N. (ed.), Pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1914 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1914, p. 42-43, 50-51.

Chasovnokov, G. N. (ed.), Pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1915 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1915, p. 114-115, 128-129.

Gorodskie poselenia v Rossiiskoi imperii, Vol. 4, Saint Petersburg 1864, p. 634-805.

Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1892 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1892, p. 48-49, 50-51.

Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1900 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1900, p. 85, 94.

Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1901 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1901, p. 79, 88.

Kalendar I pamiatnaia knizhka Tavricheskoi gubernii na 1902 god, Izdanie tavricheskogo gubernskogo statisticheskogo komiteta, Simferopol 1902, p. 66, 75.

Mikhnevish, B. (ed.), Novorossiiskii calendar na 1873 god, Kantseliaria Novorossiiskogo I Bessarabskogo general-gubernatora, Odessa, 1872, p. 85-108.

Pervaia vseobshchaia perepis naseleniia 1897 goda. Tavricheskaia guberniia, Vol. XLI, Saint Petersburg 1904 p. 1.

Raevskii, M. (ed.), Spisok naselennykh mest po svedeniiam 1864 goda. Tavricheskaia guberniia, Vol. XLI, Saint Petersburg 1865, p. 47.

“Spisok gorodov I drugikh zamechatelnykh mest Rossiiskoi imperii” in Kalendar na 1867 god, Saint Petersburg 1866, p. 72-89.


Библиография:

Городские поселения в Российской империи. – Т. 4. – СПб.: Тип. К. Вульфа, 1864. – С. 634-805.

Города и значительнейшие местечки Новороссийского края и Бессарабии // Новороссийский календарь на 1873 год, издаваемый в канцелярии Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора / Под ред. В. Михневича. — Одесса: Т ип. П. Францова, 1872. — С. 85-108.

Календарь и памятная книжка Таврической губернии на 1892 год. – Симферополь.: Издание таврического губернского статистического комитета, 1892. – С. 48-49, 50-51.

Календарь и памятная книжка Таврической губернии на 1900 год. – Симферополь.: Издание таврического губернского статистического комитета, 1900. – С. 85, 94.

Календарь и памятная книжка Таврической губернии на 1901 год. – Симферополь.: Издание таврического губернского статистического комитета, 1901. – С. 79, 88.

Календарь и памятная книжка Таврической губернии на 1902 год. – Симферополь.: Издание таврического губернского статистического комитета, 1902. – С. 66, 75.

Памятная книжка Таврической губернии. – Т. XI. / Ред. К. А. Вернер. – Симферополь.: Тип. газеты «Крым», 1889. – С. 18, 22.

Памятная книжка Таварической губернии на 1914 год / Ред. Г. Н. Часовников. – Симферополь.: Издание таврического губернского статистического комитета, 1914. – С. 42-43, 50-51.

Памятная книжка Таварической губернии на 1915 год / Ред. Г. Н. Часовников. – Симферополь.: Издание таврического губернского статистического комитета, 1915. – С. 114-115, 128-129.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. ХLІ. Таврическая губерния / Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. — СПб.: Паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1904. — С. 1.

Список городов и других замечательных мест Российской империи // Календарь на 1867 год / Изд. Н.Г. Овсянникова. — СПб.: печатня В. Головина, 1866. — С. 72-89.

Список населенных мест по сведениям 1864 года. XLI. Таврическая губерния / Ред. М. Раевский. — СПб.: Тип. К. Вульфа, 1865. — LVII. – С. 47.


Επιστροφή