Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Κερτς


Στατιστικά στοιχεία    

Δημογραφικά στοιχεία και στατιστικά στοιχεία πληθυσμού
Εθνοτική σύνθεση πληθυσμού
Θρησκευτική σύνθεση πληθυσμού
Αγροτική παραγωγή
Τιμές εξαγόμενων σιτηρών
Είσοδος και εκτελωνισμός πλοίων
Εισαγωγές και Εξαγωγές EN GR RU
Νηολογημένα πλοία

Επιστροφή