SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Galatz


Steam shipping and navigation companies    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
Histories EN

List of companies

Shipping company

Year of establishment

Capital

Owners

Itinerary by year

Die Erste Donau Dampfschiffarts Gesselschaft

1830

Shareholders

Orşova – Brăila – Galaţi (since 1834)

Galaţi – Constantinople (1836 – 1844)

Brăila – Galaţi – Ismail (1890*)

Brăila – Galaţi – Odessa (1890*)

Galaţi – Brăila (1890*)

The Austrian Lloyd

1833

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople (since 1844)

Brăila – Galaţi – Odessa (mentioned for 1854)

The Direction of Russian Steamboats

Shareholders / State

Brăila – Galaţi – Odessa (mentioned for 1851)

Prince George Gagarin

Shareholders / State

Svishtov – Brăila – Galaţi – Odessa (after 1878)

The Company for Black Sea and Danube Steam Navigation

1886

Shareholders / State

Odessa – Ismail

Odessa – Reni

Odessa – Svishtov

Odessa – Corabia

Svishtov – Cladova

Reni – Svishtov

Batumi – Galaţi – Brăila

Odessa – Galaţi – Brăila

Compagnie des Messageries Maritimes de France

1852

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople (1856–1891)

Alfred Fraissinet

Shareholders

Brăila – Galaţi – Marseilles (since 1879)

Le Lyonnais

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople

Greco–Orientale

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople

Marton and Bell

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople

Johnston Line

Shareholders

Liverpool – Danube (since 1870, then Danube – Liverpool – Anvers)

Navigazione Generale Italiana Società Florio e Rubatino

1881

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople

Egee

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople

Levante

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constantinople

Destounis & Jannoulatos (Destounis, Jannoulatos, Ionica & Destounis)

Shareholders

Brăila – Galaţi – Piraeus

Curtgi

Shareholders

Brăila – Chanis

The Anonymous Royal Hungarian Society for Fluvial and Maritime Navigation

Shareholders

The Lower Danube

Atlantica

Shareholders

Brăila – Galaţi – Sulina – Constantinople – Salonika – Smyrna – Piraeus – Alexandria

Bayerischer Llloyd – Schiffarhts – Gesellchaft

Shareholders

The Lower Danube

Romanian Fluvial Navigation

1890

1 million lei (initial credit)

The Romanian state

Galaţi – Brăila

Brăila – Galaţi – Tulcea – Sulina

Romanian Maritime Service

1895

2.5 million lei (initial credit)

The Romanian state

Brăila – Galaţi – Rotterdam

Brăila – Constantinople, extended to Alexandria

The Danube (Dunărea)

1910

1.8 million lei

Private capital

Various

Romania (România)

1913

20 million lei

Private capital

Various


References

Websites:

Archival sources:

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Inspectoratul General al Navigaţiei şi Porturilor Galaţi (The General Inspectorate of Navigation of Ports Galaţi), files starting with 1879.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Căpitănia Portului Galaţi (Galaţi Habour Master’s Office), files starting with 1884.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Comisia Europeană a Dunării (European Commission of the Danube), files starting with 1856.

Bibliography:

Atanasiu, Carmen, “Înfiinţarea primelor instituţii naţionale de navigaţie civilă la sfârşitul sec. al XIX-lea” [The Establishment of the First National Institutions of Civil Navigation at the End of the 19th Century], Muzeul Naţional, 5 (1981), 259–264.

Axenciuc, Victor, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico–istorice, 1859–1947, vol. I, Industria [Romania’s Economic Evolution. Statistical–Historical Researches, 1859–1947, vol. I, The Industry] (Bucharest: Editura Academiei Române, 1992).

Băicoianu, Constantin I., Dunărea. Privire istorică, economică şi politică [The Danube. A Historical, Economic and Political Account](Bucharest: Editura Eminescu, 1915).

Bunea, Aurel, Trancu, Grigore I., Galaţii şi tarifele de transport (Convenţia cu Johnston Line din Liverpool) [Galaţi and the Transport Tariffs (The Convention with the Johnston Line of Liverpool)] (Galaţi: s.e., 1906).

Buşe, Constantin, Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port franc (1837–1883) [The Foreign Trade through Galaţi under the Regime of Free Port (1837–1883)] (Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976).

Ciuchi, C., Istoria marinei române în curs de 18 secole [The History of the Romanian Marine during 18 Centuries](Bucharest: Tipografia “Ovidiu”, 1906).

Gâlcă, Theodor, Navigaţia fluvială şi maritimă în România [The Fluvial and Maritime Navigation in Romania] (Bucharest: Regia Autonomă a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă, 1930).

Mocanu, Emil Octavian, Portul Brăila de la regimul de porto franco la Primul Război Mondial (1836–1914) [The Port of Brăila from the Free Port Regime to World War One (1836–1914)] (Brăila: Editura Istros, 2012).

Navigaţia Fluvială Română. O firmă pentru toată Dunărea [Romanian Fluvial Navigation. A Company for the Entire Danube], edited by Cristian Ermei N. Popescu, Maximilian N. Popescu, Stanciu Barbălată, Anton Dumutru–Jean (Galaţi: Porto Franco, 1990).

NFR, Statistica comercială pe anul 1898 [The Commercial Statistics for the Year 1898] (Galaţi: s.e., 1899).

Pacu, Moise N., Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi în deosebi statistice [The Book of Covurlui County. Geographical, Historical and Mainly Statistical Notes] (Bucharest: Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1891).

Păltănea, Paul, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918 [The History of Galaţi from Its Beginnings to 1918], second edition, edited by Eugen Drăgoi (Galaţi: Editura Partener, 2008).

Sava, N., “Istoricul înfiinţării serviciului N.F.R.” [The History of the Establishment of the NFR Service], Revista Marină, 1:6–7 (June 1913), 12–15.

Taftă, Lucia, “Companii franceze de navigaţie la Dunărea de Jos şi pe Marea Neagră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea” [French Shipping Companies at the Lower Danube and in the Black Sea in the Second Half of the 19th Century], Revista Arhivelor, 76, 61:1-2 (1999), 140–148.

Tezaur documentar gălăţean [Tresure of Documents on Galaţi], edited by Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon (Bucharest: Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1988).

Vasilescu, Grigore C., Dunărea internaţională şi transporturile [The International Danube and the Transports] (Bucharest: s.e., 1931).


Back