SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Galatz


Churches, Houses of Worship, Urban Monasteries    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
History of churches EN

A map of the historical churches of Galaţi is available at the address below:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=znS5xG06oJyQ.kFdH6tjXWJzM

List:

Name of church

Type of religious building

Dogma

Dates of establishment

Address[1]

Photo / picture

St Demetrius / Sf. Dumitru

church

Romanian Orthodox

1640–1641

Assumption Precista / Adormirea Macii Domnului Precista

church

Romanian Orthodox

1643–1647

Ghica Vodă

St. George / Sf. Gheorghe

church

Romanian Orthodox

1664

Sf. Gheorghe

Mavromol. Adormirea Maicii Domnului

church

Romanian Orthodox

1669

1702

Berthelot

St. Nicholas / Sf. Nicolae

church

Romanian Orthodox

1773

Sf. Nicolae

The Entry into the Temple / Intrarea în biserică. Vovidenia

church

Romanian Orthodox

1790

Cuza Vodă

St. Archangels Metoc / Sf. Arhangheli Metoc

church

Romanian Orthodox

1801

Egalităţii

St Friday / Sf. Vineri (Sf. Paraschieva)

church

Romanian Orthodox

1809

Sf. Vineri

St. Spyridon / Sf. Spiridon

church

Romanian Orthodox

1815–1817

Sf. Spiridon

St Three Hierarchs / Sf. Trei Ierarhi

church

Romanian Orthodox

1823

Sf. Trei Ierarhi

St Elijah / Sf. Ilie

church

Romanian Orthodox

1824

Brăilei, Sf. Ilie, Romulus

St John / Sf. Ioan

church

Romanian Orthodox

1831

Brăilei

The Nativity of Mary / Naşterea Maicii Domnului (Sf. Maria Mică)

church

Romanian Orthodox

1840

Sf. Maria

St. John Baptist / Sf. Ioan Botezătorul

-

catholic

1842

Domnească

St. Apostles / Sf. Apostoli

church

Romanian Orthodox

1848

Sf. Apostoli

St. Charalambos / Sf. Haralambie

church

Romanian Orthodox

1848

Movilei

The Assumption of Virgin Mary / Adormirea Maicii Domnului

church

Armenian

1855–1858

Armeană

Annunciation / Bunavestirea

church

Romanian Orthodox

1857–1858

Bunavestire

St. Emperors / Sf. Împăraţi

church

Romanian Orthodox

1857–1863

Sf. Împăraţi

St Pantelimon / Sf. Pantelimon

church

Romanian Orthodox

1860–1887

St. Nicholas / Sf. Nicolae

church

Lipovan

1861–1863

Protestant

church

Protestant

1862

Berhelot

St. Archangels Mantu / Sf. Arhangheli Mantu

church

Romanian Orthodox

1864

Ghica Vodă

Metamorphosis / Schimbarea la faţă

church

Romanian Orthodox

1866–1872

Domnească / Maior Fotea

The Spring of Virgin Mary / Izvorul Maicii Domnului

church

Romanian Orthodox

1866–1873

Close to Railway Station no. 8

Calvinist

church

Romanian Orthodox

1868

Codreanu

Sf. Sofia

church

Romanian Orthodox

1872–1880

Brăilei

St. Demetrius / Sf. Dumitru

church

Romanian Orthodox

1894

Pescari

St. Nicholas Episcopal Cathedral / Catedrala Episcopală Sf. NIcolae

church

Romanian Orthodox

1906–1917

Domnească

St. George and the Patriarch Modest / Sf. Gheorghe şi Patriarhul Modest

church

Romanian Orthodox

1911–1934

Traian

 


[1] Addresses according to the interwar names of the streets, cf. N. C. Nanu, Călăuza oraşului Galaţi (Galaţi: s.e., 1925), 4.


References

Websites:

The official site of the Archbishopric of the Lower Danube

http://www.edj.ro/

The official site of the Catholic Church

http://catolicagalati.ro/

Archival sources:

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Primăria oraşului Galaţi (The Municipality of Galaţi), files starting with 1831.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Parohia Bisericii “Sf. Gheorghe şi Modest” Galaţi (The Parish of the St. George and Modest Church), files starting with 1901.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Episcopia Dunării de Jos (The Lower Danube Bishopric), files starting with 1810.

Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Galaţi Branch), Protoieria Galaţi (Galaţi Protoiery), files starting with 1836.

The Archive of the Lower Danube Archibishopric.

Bibliography:

Căldăraru, Cristian Dragoş, Biserica fortificată Precista. Monument de cultură românească [The Precista Fortified Church. A Monument of Romanian Culture] (Galaţi: Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, 1989).

Constantinescu, Anghel, Monografia Sfintei Episcopii a Dunării de Jos [The Monograph of the Holy Bishopric of the Lower Danube] (Bucharest: Atelierele Socec, 1906).

Copceac, Petru, Drăgoi, Eugen, Biserica Mavromol din Galaţi [The Mavromol Church of Galaţi] (Galaţi: Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, 1987).

Drăgoi, Eugen, “Aspecte ale vieţii bisericeşti din Episcopia Dunării de Jos, în anii 1864–1886” [Aspects of Church Life from the Bishopric of the Lower Danube, between 1864 and 1886], in vol. Monumente istorice şi izvoare creştine [Historical Monuments and Christian Sources] (Galaţi: Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 1987), 257–303.

Drăgoi, Eugen, “Catedrala episcopală din Galaţi, un veac de existenţă, 1906–2006” [The Episcopal Cathedral of Galaţi, A Century of Existence, 1906–2006], Biserică, misiune, slujire [Church, Mission, Ministration] (Galaţi: Editura Episcopia Dunării de Jos, 2006), 71–174.

Iordache, Teodor, Albumul Galaţilor [The Album of Galaţi] (Galaţi: Tipografia Bucovina, 1935–1936).

Liuşnea, Mihaela Denisia, “Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Monument” [The St. George Monastery – Monument], Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos, Galaţi, 2003, 280–286.

Liuşnea, Mihaela Denisia, “Un monument dispărut – Mănăstirea Sf. M.M. Gheorghe din Galaţi” [A Lost Monument – The St. Gheorge Monastery of Galaţi], Mousaios, 6 (2001), 161–170.

Pacu, Moise N., Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi în deosebi statistice [The Book of Covurlui County. Geographical, Historical and Mainly Statistical Notes] (Bucharest: Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1891).

Păltănea, Paul, “Informaţii inedite despre Biserica Mavromol din Galaţi” [Unpublished Documents on Mavromol Church of Galaţi], Buletinul Monumentelor istorice, 39 (1970), 61–64.

Păltănea, Paul, “Vechi locaşuri de cult şi viaţa bisericească în sudul Moldovei până la 1864” [Old Houses of Cult and Church Life in Southern Moldavia until 1864], Monumente istorice şi izvoare creştine [Historical Monuments and Christian Sources] (Galaţi: Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, 1987), 189–255.

Păltănea, Paul, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918 [The History of Galaţi from Its Beginnings to 1918], second edition, edited by Eugen Drăgoi (Galaţi: Editura Partener, 2008).

Popescu, Gh., Dare de seamă despre afacerile bisericeşti [Account on Church Affairs] (Bucharest: Tipografia Gutenberg, 1906).

Stoica, Corneliu, Monumente religioase din municipiul Galaţi [Religious Monuments from the City of Galaţi] (Galaţi: Editura Alma, 2001).


Back