SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Steam shipping and navigation companies    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
Histories EN

List of companies

Shipping company

Year of establishment

Capital

Owners

Itinerary by year

The Austrian Lloyd

1833

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constanţa – Constantinople

Compagnie des Messageries Maritimes de France

1852

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constanţa – Constantinople (1856–1891)

Alfred Fraissinet

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constanţa – Marseilles (since 1879)

Johnston Line

Shareholders

Liverpool – Danube (since 1870, then Danube – Liverpool – Anvers)

Navigazione Generale Italiana Società Florio e Rubatino

1881

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constanţa –Constantinople

Deutsche Levante Linie

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constanţa – Constantinople

Destounis & Jannoulatos (Destounis, Jannoulatos, Ionica & Destounis)

Shareholders

Brăila – Galaţi – Constanţa – Piraeus

Atlantica

Shareholders

Brăila – Galaţi – Sulina – Constantinople – Salonika – Smyrna – Piraeus – Alexandria

Romanian Maritime Service

1895

2.5 million lei (initial credit)

The Romanian state

Brăila – Galaţi – Constanţa – Rotterdam

Brăila – Galaţi – Constanţa –Constantinople, extended to Alexandria

Romania (România)

1913

20 million lei

Private capital

Various

Fabre Line

1914

-

-

Constanţa – New York


References

Archival sources:

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Primăria municipiului Constanţa (The Municipality of Constanţa), files starting with 1878.

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Căpitănia Portului Constanţa (Constanţa Habour Master’s Office), files starting with 1892.

Bibliography:

Atanasiu, Carmen, “Înfiinţarea primelor instituţii naţionale de navigaţie civilă la sfârşitul sec. al XIX-lea” [The Establishment of the First National Institutions of Civil Navigation at the End of the 19th Century], Muzeul Naţional, 5 (1981), 259–264.

Axenciuc, Victor, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico–istorice, 1859–1947, vol. I, Industria [Romania’s Economic Evolution. Statistical–Historical Researches, 1859–1947, vol. I, The Industry] (Bucharest: Editura Academiei Române, 1992).

Cheramidoglu, Constantin Cheramidoglu, “Linia maritimă Constanţa – New York” [The Constanţa – New York Maritime Line], Anuarul Muzeului Marinei Române, 10 (2007), 249–254.

Christodorescu, C., Portul Constanţa. Mişcare comercială şi maritimă în anul 1903 [The Port of Constanţa. Its Commercial and Maritime Movement in 1903] (Constanţa: Tipografia Ovidiu, 1905).

Ciuchi, C., Istoria marinei române în curs de 18 secole [The History of the Romanian Marine during 18 Centuries](Bucharest: Tipografia “Ovidiu”, 1906).

Cojoc, Mariana , Constanţa – port internaţional. Comerţ exterior al României prin portul Constanţa 1878–1939 [Constanţa – International Port. Romania’s Foreign Trade through the Port of Constanţa 1878–1939] (Bucharest: Cartea Universitară, 2006).

Gâlcă, Theodor, Navigaţia fluvială şi maritimă în România [The Fluvial and Maritime Navigation in Romania] (Bucharest: Regia Autonomă a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă, 1930).

Ionescu, M. D., Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie [Researches on the City of Constanţa. Geography and History] (Bucharest: Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1897).

Ionescu, M. D., Dobrogia în pragul veacului al XX-lea [Dobrudja at the Beginning of the 20th Century] (Bucharest: Atelierele Grafice I. V. Socecu, 1904).

Lascu, Stoica, Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei (1878–1947), vol. I (1878–1916) [Contemporary Evidence on the History of Dobrudja (1878–1947)] (Constanţa: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, 1999).

Mocanu, Emil Octavian, Portul Brăila de la regimul de porto franco la Primul Război Mondial (1836–1914) [The Port of Brăila from the Free Port Regime to World War One (1836–1914)] (Brăila: Editura Istros, 2012).

Moşneagu, Marian, "50 de ani de navigaţie maritimă românească (1895–1945)” [50 Years of Romanian Maritime Navigation (1895–1945)], in vol. Dobrogea 1878–2008. Orizonturi deschise de mandatul european [Dobrudja 1878–2008. Open Horizons by the European Mandate], edited by Valentin Ciorbea (Constanţa: Ex Ponto, 2008), 279–333.

Pacu, Moise N., Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi în deosebi statistice [The Book of Covurlui County. Geographical, Historical and Mainly Statistical Notes] (Bucharest: Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1891).

Taftă, Lucia, “Companii franceze de navigaţie la Dunărea de Jos şi pe Marea Neagră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea” [French Shipping Companies at the Lower Danube and in the Black Sea in the Second Half of the 19th Century], Revista Arhivelor, 76, 61:1-2 (1999), 140–148.


Back