SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Banks    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
History of banks EN

List

Year

Bank name

Owners

Capital

Branches

1880

The National Bank

The Romanian state, different shareholders

12,000,000 lei (in 1908)

The branch of Constanţa opened in 1894

1881

The House of Depositions, Consignments, and Economy

The Romanian State

A branch at Constanţa

1882

The Agricultural Credit

Shareholders

20,000,000 lei

A branch at Constanţa

1894

The Agricultural Bank

Shareholders

7,938,125 lei

(in 1908)

A branch at Constanţa

1897

The General Bank of Romania

Shareholders

10,000,000 lei

A branch at Constanţa

1899

The Discount Bank of Constanţa

Shareholders

400,000 lei

Based at Constanţa

1904

The Marmorosch, Blank & Co. Bank

Isac Marmorosch, M. Blank, with capitals from Hungarian and German banks

12,500,000 lei (in 1912)

A branch at Constanţa

The Bank of the Romanian Ploughman

Shareholders

200,000 lei

Based at Constanţa

1907

The Romanian Commercial Bank

Shareholders, European capital

12,000,000 lei (in 1908)

A branch at Constanţa

1882

The Agricultural Credit

Shareholders

20,000,000 lei

A branch at Constanţa


References

Archival sources:

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Primăria municipiului Constanţa (The Municipality of Constanţa), files starting with 1878.

Bibliography:

Anuarul Statistic al României, 1915–1916 [The Statistical Yearbook of Romania, 1915–1916] (Bucharest: Tipografia Regală F. Göbl Fii, 1919).

Axenciuc, Victor, Evoluţia economică a României. Cercetări statistico–istorice, 1859–1947, vol. III, Monedă – Credit – Comerţ – Finanţe publice [Romania’s Economic Evolution. Statistical–Historical Researches, 1859–1947, vol. III, Currency – Credit – Trade – Public Finance] (Bucharest: Editura Academiei Române, 2000).

Băicoianu, C. I., Istoria politicei noastre monetara şi a Băncii naţionale, 1880–1914 [The History of Our Monetary Policy and of the National Bank, 1880–1914], (Bucharest, Imprimeria Naţională, 1932).

Casias, B., Instituţiunile de credit. Rolul şi importanţa lor. Imprumutul naţional [The Credit Institutions. Their Role and Importance. The National Loan] (Bucharest: Tip. Idealul, 1918).

Dragomirescu, Toma, Istoricul băncilor din România şi al tuturor instituţiunilor de credit şi societăţi de asigurări, urmat de o statistică generală [The History of Banks in Romania and of All Credits Institutions and Insurance Companies, Followed by a General Statistics] (Bucharest: Speranţa, Institut de Arte Grafice, 1908).

Ionescu, M. D., Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie [Researches on the City of Constanţa. Geography and History] (Bucharest: Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1897).

Ionescu, M. D., Dobrogia în pragul veacului al XX-lea. Geografia matematică, fisică, politică, economică şi militară [Dobrudja at the Beginning of the 20th Century] (Bucharest: Ateliere Grafice I. V. Socec, 1904).

Slăvescu, V., Băncile comerciale mijlocii din România [The Middle Commercial Banks in Romania] (Bucharest: Atelierele Grafice Universala, 1915).

Văleanu, O., “Instituțiunile de credit în Dobrogea” [Credit Institutions in Dobrudja], in vol. 1878–1928. Dobrogea. Cincizeci de ani de vieața românească [Dobrudja. Fifty Years of Romanian Life] (București: Cultura Națională, 1928).


Back