SOLIDARITY TO OUR COLLEGUES IN UKRAINE. The Black Sea project is a project of communication, academic dialogue and scientific exchange, to bring
scholars together beyond borders: Ukrainians, Russians, Greeks, Turks, Georgians, Bulgarians, Romanians, Moldavians.
There is no East and West. There is ONE WORLD. Let the War END
Javascript must be enabled to continue!

Constantza


Hotels    EN

Author: ARDELEANU KONSTANTIN
Descriptions of hotels EN

List:

Name

Date of construction

Address

Owner

Danubius

Ante 1880

Bizanţ

Ante 1880

Terminus (Carol I)

1882

Hotel d’Angleterre

Regina Hotel

1880, 1909

Lascăr Catargiu St.

Palace

Intim

1906

Grand

French Hotel (Regnier)

Basarab St.

Vila Veneţia

Regal

Carol St.

Gheorghiu brothers

Europe

Gheorghe Stavridi

Carol

Elisabeta

Splendid

L. Catargiu St.

Regina

L. Catargiu St.

Metropol

L. Catargiu St.

Continental

Carol

Naţional

Traian St.

Bucureşti

Traian St.

Belvedere

Traian St.

Central

Railway Station area

Transilvania

Railway Station area

Macedonia

Cuza Vodă


References

Archival sources:

Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (The National Archives, Constanţa Branch), Primăria municipiului Constanţa (The Municipality of Constanţa), files starting with 1878.

Bibliography:

Cojoc, Mariana , Constanţa – port internaţional. Comerţ exterior al României prin portul Constanţa 1878–1939 [Constanţa – International Port. Romania’s Foreign Trade through the Port of Constanţa 1878–1939] (Bucharest: Cartea Universitară, 2006).

Constantin Cheramidoglu, “La hotel, în Constanţa veche”, Poliţia impact, October 2009, 25–26.

Ionescu, M. D., Cercetări asupra oraşului Constanţa. Geografie şi istorie [Researches on the City of Constanţa. Geography and History] (Bucharest: Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1897).

Păuleanu, Doina, Axa Est–Vest. Constanţa – Istorie şi dinamică interculturală [The East – West Axis. Constanţa – History and Intercultural Dynamics], second edition (Constanţa: Fundaţia Pro Arte, 2000).

Păuleanu, Doina, Constanţa. Aventura unui proiect european [Constanţa. The Adventure of a European Project] (Constanţa: Ex Ponto, 2003).

Păuleanu, Doina, Constanţa. Spectacolul modernităţii târzii. 1878–1928 [Constanţa. The Show of Late Modernity. 1878–1917] (Constanţa: Muzeului de Artă Constanţa, 2005).

Rădulescu, Adrian, Lascu, Stoica, Haşotti, Puiu, Ghid de oraş. Constanţa [City Guidebook. Constanţa] (Bucharest: Sport Turism, 1985).


Back